Redaktor naczelny:
Jerzy Hausner

Zastępca redaktora naczelnego:
Edwin Bendyk

Członkowie Komitetu Redakcyjnego:
Krzysztof Dudek, Zina Jarmoszuk, Łukasz Maźnica, Igor Stokfiszewski, Katarzyna Wojnar

Sekretarz redakcji:
Anna Świętochowska

Redaktor prowadzący:
Anna Chrabąszcz

Redakcja językowa:
Elwira Wyszyńska

Korekta:
Elwira Wyszyńska, Anna Chrabąszcz

Redaktor on-line:
Marcin Kukiełka